مطالعه تحلیلی تطورات نظریه فطرت، محقق را بر اندوخته‌های اندیشگی سنت اسلامی در این حوزه واقف گردانده و زمینه را برای نظریه پردازی جدید فرآهم می‌آورد. اختصاص موضوع فطرت به حوزه فرهنگ اسلامی و کم توجهی سنت غربی به آن ضرورت پژوهش در این عرصه را دو چندان می‌کند. به علاوه مطالعه تحلیل دیدگاه‌های متفکران پیشین، نقدها و نقاط ضعف این دیدگاه را آشکار می‌کند.

در این کتاب پس از مطالعـه پیش‌زمینه‌هـای نظریه فطـرت در منابـع تفسیری و حدیثی، به مطالعه تحلیلی آراء تاثیر گذارترین متفکران مسلمان در این عرصه، شخصیت‌هایی چون کندی، فارابی، اخوان الصفا، ابن­­سینا، غزالی، شیخ اشراق، فخر رازی، ابن عربی، ملاصدرا، حکیم شاه­­آبادی، امام خمینی، علامۀ طباطبایی و استاد مطهری پرداخته شده و علاوه بر ارزیابی، نقد، تحلیل و رفع تعارضات احتمالی در آراء آنان، سیر تطورات این نظریه را برنمایانده شده است.