کتاب “مبانی عرفان وحیانی” عنوان بیست و سومین کتاب گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه است که توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد رودگر راهی بازار نشر شده است.

“عرفان وحیانی به معنای عرفان برساخته و برخاسته از متن کتاب و سنت، در مقام ثبوت از ظرفیت والایی برخوردار است که لازم است در مقام اثبات نیز عیان  و بیان شود. همچنین منطق حاکم برعرفان وحیانی منطق اکتشاف از منابع وحیانی نه استشهاد به منابع وحیانی است، به این معنا که عرفان وحیانی از طریق مراجعه به نصوص دینی با روش اجتهادی ـ تبیینی کشف و تولید گشته و در تبیین گزاره‌ها و آموزه‌های عرفانی از ره‌آورد و بروندادهای عارفان اسلامی استفاده شده است. در این کتاب مبانی تصدیقی با دو مسئله بنیادین عرفان نظری یعنی توحید وجودی ـ شهودی و انسان کامل معصوم از رهگذر آیات و احادیث و با بهره‌گیری از تراث عظیم عرفان اسلامی و در مبانی تحصلی امکان استعدادی حصول کشف و شهود مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. هدف اصلی کتاب نیز تبیین توحید صمدی قرآنی و محوریت انسان کامل(پیامبراعظم(ص) وعترت پاکش(ع))در عالم وجود می‌باشد”.

کتاب “مبانی عرفان وحیانی” از سه فصل اصلی به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: درآمدی بر عرفان وحیانی

فصل دوم: مبانی تصدیقی عرفان وحیانی

فصل سوم: مبانی تحصلی عرفان وحیانی

کتاب “مبانی عرفان وحیانی” به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد رودگر، با قیمت ۳۳،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.