گروه بینش و اندیشه

مقدمه

یکی از خلأهای جامعه، عدم وجود مراکزی است که مبانی دقیق و عمیق فکری انقلاب را به زبان ساده برای مخاطبان جوان بازگو نماید. بسیاری از آثار بزرگان به شکل کنونی قابل عرضه برای مخاطبان جوان نیست. گستردگی شبهات و هجمه‌های فرهنگی به ویژه با گسترش شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای، ضرورت پرداختن به این موضوعات را افزون می‌کند. گروه بینش و اندیشه تلاش می‌کند یکی از پشتوانه‌های فکری تولید آثار مکتوب برای مخاطبان جوان باشد.
تعریف گروه
گروه بینش و اندیشه گروهی است پژوهشی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که ذیل مرکز پژوهش‌های جوان و به منظور معرفت و آگاهی‌بخشی در حوزه‌های در حوزه‌های فلسفه، کلام و دین‌پژوهی، عرفان، علم دینی، معرفت‌شناسی، ادیان، قرآن‌پژوهی و حدیث فعالیت می‌کند. این گروه در تابستان سال ۱۳۸۷ تأسیس گردید.
اهداف اصلی 
۱. تعمیق اعتقادات دینی و ارتقاء بنیه فکری؛
۲. دفاع معقول از مبانی نظام اسلامی؛
۳. تقویت بنیه مخاطبان خاص در حوزه‌های مأموریتی خویش؛
۴. پاسخ‌گویی به پرسش‌ها، شبهات و نیازهای مخاطبان جوان.
مخاطبان
گروه با انگیزه پاسخگویی به دغدغه ها و نیازهای فکری، اندیشه‌ای و فرهنگی نسل نو تحقیقات خود را در سه سطح تقسیم بندی کرده است:
۱. جوان: جوانان بین حدود  ۲۴-۱۷ سال با سواد دیپلم
۲. دانشجو: جوانان بین حدود ۲۴-۱۸ سال، دانشجو ( با تحصیلات یا شاغل در سطح کاردانی و کارشناسی)
۳. اندیشه: جوانان بین حدود  ۲۹-۲۴ سال، دانشجو ( با داشتن تحصیلات در حدکارشناسی ارشد)
در یک تقسیم‌بندی ثانویه مخاطبان مزبور به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند. مخاطبان اصلی توده جوانان هر دسته هستند، که در واقع مخاطبان با واسطه گروه می‌باشند. مخاطبان فرعی نیز بخشی از آنان هستند که مجموعه ویژگی‌هایی چون اندیشه ورز، دغدغه‌مند، متعهد و مؤمن بودن آنان را از بقیه متمایز ساخته و به جهت اینکه حلقه اتصالی بین گروه و مخاطبان اصلی خواهند بود، مخاطبان بی‌واسطه مرکز قلمداد می‌شوند.