عرفان شیعی فقاهتی

در راستای برگزاری همایش ملی عرفان اهل بیتی برگزار شد:

کرسی علمی ترویجی: عرفان شیعی فقاهتی
برگزار کننده: گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد

ارائه‌هنده: حجت‌الاسلام شیخ عبدالحمید واسطی
ناقدان: جناب آقای غلامرضا جلالی و دکتر سیدحسین سیدموسوی

دبیرعلمی: دکتر محمدعلی وطن‌پرست

 

زمان و مکان برگزاری: پنجشنبه ۱ اسفند ماه ۹۸ از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰  / مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد مقدس