کرسی آزاد اندیشی بحران عراق؛ ریشه‌ها و پیامدها

کرسی آزاد اندیشی:بحران عراق؛ ریشه‌ها و پیامدها

برگزار کننده: گروه سیاست پژوهشگاه

ارائه‌دهندگان: آقایان دکتر مسعود پورفرد و دکتر عبدالوهاب فراتی

ناقدان: حجج اسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی و دکتر سیدکاظم سیدباقری 

دبیر علمی: حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا

زمان برگزای: روز سه‌شنبه مورخ 21 آبان ماه98 از ساعت ۱۳ تا ۱۵
مکان: سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم

 

خبر برگزاری : بحران عراق؛ ریشه‌ها و پیامدها

صوت ارائه دهندگان کرسی:

کرسی ازاد اندیشی ” بحران عراق ؛ ریشه‌ها و پیامدها” – دکتر پورفرد

کرسی ازاد اندیشی ” بحران عراق ؛ ریشه‌ها و پیامدها” – دکتر فراتی

گزارش محتوایی: