کرسی مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک زندگی اسلامی

کرسی علمی ترویجی
موضوع: مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم
برگزار کننده:گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه

ارائه‌دهنده: حجت‌الاسلام دکتر حسن یوسف‌زاده
ناقدان: حجج اسلام آقایان دکتر محمد کاویانی و دکتر سعید داودی

دبیر علمی: حجت الاسلام دکتر محمدعلی سوادی

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸

مکان برگزاری: سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

خبر برگزاری کرسی: کم‌کاری در سبک زندگی قرآنی

دریافت صوت: صوت کرسی مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم  

گزارش محتوایی: مبانی و اصول حاکم بر ارتباط با خلق در سبک زندگی اسلامی