کرسی علمی- ترویجی کلام وجودی

کرسی علمی ترویجی: کلام وجودی
برگزار کننده: توسط قطب علمی فلسفه دین با همکاری گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر مهدی عباس‌زاده
ناقدان: آقایان حجج‌اسلام دکتر عباس شیخ شعاعی و علیرضا قائمی‌نیا
دبیرعلمی: دکتر حمید امیرچقماقی

زمان برگزاری: چهارشنبه مورخ ۲ مردادماه جاری از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
مکان برگزاری: سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر تهران / ارتباط ویدئو کنفرانس با دفتر قم

مشاهده خبر برگزاری کرسی: کلام وجودی مکمل کلام سنتی

دریافت صوت کرسی: صوت کرسی ترویجی کلام وجودی

گزارش محتوایی کرسی: کرسی ترویجی کلام وجودی