گروه کلام اسلامی و الهیات جدید

حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر پورامینی
مدیر گروه کلام اسلامی و الهیات جدید

 

کاظم عزیزی
کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • بازپژوهی کلام اسلامی و بازنگری تحلیل آثار و آراء متکلمان بزرگ مسلمان
  • تبیین و تنسیق عقاید اسلامی به زبان زمان
  • اهتمام در جهت تعمیق و ایجاد پویایی و بالندگی در کلام و دین‌پژوهی اسلامی با توجه به نظرها و نیازهای جدید
  • پاسخگویی به شبهات القایی در قلمرو عقاید و کلام اسلامی
  • نقد مکاتب و دیدگاه‌های معارض

 

اعضای هیأت علمی گروه کلام:

____________________________________________________________________

همکاران سابق گروه کلام پژوهشگاه