گروه کلام

دکتر محمدباقر پورامینی

مدیر گروه کلام

 

محمدمهدی روحانی نژاد

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

  • بازپژوهی کلام اسلامی و بازنگری تحلیل آثار و آراء متکلمان بزرگ مسلمان
  • تبیین و تنسیق عقاید اسلامی به زبان زمان
  • اهتمام در جهت تعمیق و ایجاد پویایی و بالندگی در کلام و دین‌پژوهی اسلامی با توجه به نظرها و نیازهای جدید
  • پاسخگویی به شبهات القایی در قلمرو عقاید و کلام اسلامی
  • نقد مکاتب و دیدگاه‌های معارض

 

اعضای هیأت علمی گروه کلام: