جلسات مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مدتی است که بستر برگزاری جلسات مجازی را فراهم آورده که در حال حاضر با توجه به شرایط پیش آمده و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عمل به دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از آنها شتاب قابل توجهی گرفته و فعالیت های پژوهشی سازمان به صورت مستمر در جریان است و کلیه جلسات علمی، نشست ها، کرسی ها و سمینارها، مطابق برنامه در فضای مجازی برگزار می گردند.

در اینجا ضمن راهنمایی اعضا و علاقمندان جهت حضور در این جلسات، آرشیو رویدادهای برگزار شده و در دست برگزاری نیز در دسترس است.

دریافت برنامه اتصال به جلسات مجازی برای اندروید

دریافت برنامه اتصال به جلسات مجازی برای ویندوز 

دریافت صفحه کلید مناسب نرم‌افزار

دریافت راهنما

نشست الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا برگزار شد

نشست علمی الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا دومین نشس از سلسله نشستهای الزامات جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار شد.

غرب از منظر دکتر سیدحسین نصر

کرسی ترویجی «غرب از منظر دکتر سیدحسین نصر» روز دوشنبه ۶ مرداد ۹۹ به همت گروه غرب­‌شناسی پژوهشگاه بصورت مجازی برگزار گردید.

بررسی الزامات مجازی‌سازی جمهوری اسلامی در عصر کرونا

نشست علمی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

مردمی‌سازی و معماری فضای مجازی بر اساس جامعه ایرانی ضروری است

نشست علمی با عنوان “کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی جمهوری اسلامی” برگزار شد.

نشست علمی الزامات مجازی سازی آموزش و پرورش ایران در عصر کرونا

به همت مرکز مطالعات فضای مجازی، نشست علمی به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه و مجازی تحت نرم افزار اسکای روم برگزار می‌شود.

نشست علمی کرونا، مجازی شدن کشورها و چالش حکمرانی و الزامات مجازی سازی جمهوری اسلامی

به همت مرکز مطالعات فضای مجازی، نشست علمی به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه و مجازی تحت نرم افزار اسکای روم برگزار می‌شود.

ظرفیت بالای حکمرانی جهانی اندیشه اسلامی در مسئله کرونا

کرسی علمی ترویجی با موضوع “پاندمی کرونا و مسأله حکمرانی جهانی“ توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار شد

نظریه تفکیک عقل از نفس با قرآن سازگار نیست

کرسی علمی ترویجی با موضوع “تحلیل و نقد هستی‌شناسی عقل در نگره تفکیک“ توسط گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

سلسله دروس همایش عرفان اهل بیتی برگزار می‌شود

در راستای برگزاری همایش عرفان اهل بیتی، سلسله دروسی توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی و تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی پاندمی کرونا و مسأله حکمرانی جهانی

برگزاری کرسی علمی ترویجی به صورت مجازی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه