چالش گفتمانی ایران و آمریکا با تغییر رؤسای جمهور از بین نمی‌رود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در گفتگو با خبرگزاری حوزه، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا اظهار داشت: واقعیت آن است که نوع روابط میان ایران و آمریکا به علت گفتمان حاکم بر دو کشور، از آن دسته روابطی نیست که با تغییر رئیس جمهور این کشور، تغییر محسوسی پیدا کند، هر چند شاید در برخی تاکتیک ها و روش ها، تغییراتی ملاحظه گردد که طبیعی است.
وی با اشاره به این که ما با آمریکایی‌ها بر سر مبانی، ارزش ها و راهبردها، تقابل گفتمانی و راهبردی جدی داریم، افزود: واقعیت انکارناپذیر آن است که گفتمان انقلاب اسلامی در طول بیش از چهار دهه اخیر، منافع قدرت های استکباری به خصوص ایالات متحده آمریکا را با چالش مواجه کرده و همچنان می کند و از این رو هر رئیس جمهوری از هر حزبی که در آمریکا بر سر کار بیاید، تقابل گفتمانی میان ما و آن ها از بین نمی رود و آنان نیز به این سادگی از مساله گذر نمی کنند، همچنان که اصول اندیشه انقلاب اسلامی و ماهیت آن با تقابل پایان ناپذیر با طاغوتها شکل گرفته است.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه با اشاره به این که فرهنگ سرمایه داری و زورمدارانه بر سران کاخ سفید حاکم است، گفت: بنابر این همچنان ما چالش و تنش گفتمانی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را شاهد خواهیم بود و  این که کدام یک از نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا رای بیاورد، در نوع نگاه و راهبرد انقلاب اسلامی و از آن سو راهبردها و برنامه های کلان آمریکایی ها تفاوت چندانی نمی کند، هر چند ممکن است در اتخاذ برخی تاکتیک ها و روش ها، تفاوت هایی احساس شود.ز