گروه فقه و حقوق

دکتر غلامرضا پیوندی

مدیر گروه

 

عظیم قهرمانلو

کارشناس گروه

 

اهداف و برنامه‌های کلی:

 • شناخت نظام حقوقی اسلام و ارایه مدل‌های کاربردی آن.
 • ارایه راه‌های علمی و عملی جهت تحقق نظام حقوقی اسلام.
 • شناخت و نقد سایر مکاتب و نظام‌های حقوقی.
 • بازپژوهی، بازپیرایی و تنسیق علوم فقهی (فقه، فلسفه فقه، فلسفه احکام، اصول فقه، قواعد فقه…) با توجه به دستاورد‌های نوین علمی پژوهش‌شناختی.
 • تعمیق و توسعه علوم فقهی و پژوهش در زمینه مسایل نوپیدا و نیازهای آینده جوامع اسلامی.
 • آسیب‌شناسی و پاسخ به شبهات مطرح در حوزه علوم فقهی.
 • آسیب‌شناسی ابعاد نظری و عملی سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

 

اعضای هیأت علمی گروه فقه و حقوق:

 • غلامرضا‌ پیوندی
 • فرج‌الله هدایت‌نیا
 • حسینعلی‌ بای
 • محمد حسنی
 • علی‌ محمدی‌جورکویه
 • محمود حکمت‌نیا
 • ابوالقاسم علیدوست