فعالیت‌های گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه تبیین شد

به گزارش ادراه روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در ادامه گفت‌وگو با مدیران گروه‌های علمی پژوهشگاه، اینبار به سراغ جناب آقای دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی و نویسنده کتاب‌ ساحت‌های مطالعاتی ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و کتاب قلم‌های قدبلند، برای پژوهشگاه رفتیم تا از کم و کیف فعالیت‌های گذشته و آتی این گروه موفق علمی باخبر شویم. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

 اهم برنامه ها و اهداف گروه ادبیات اندیشه در سال ۱۳۹۸ کدامند؟

گروه ادبیات اندیشه در تداوم برنامه‌های گذشته؛ در پی شناختن و شناساندن ساحت‌ها و قلمروهای ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است. برای تحقق این هدف نقد و بررسی ادبیات داستانی دفاع مقدس؛ تحلیل، تبیین و نقد خاطره نگاشته‌های دفاع مقدس، بررسی وضعیت زبان و ادبیات فارسی و طرح خطرگاه‌ها (به ویژه عناصر تخریب کننده و فرسایش دهنده زبان و ادبیات فارسی) اصلی ترین برنامه های سال ۱۳۹۸ محسوب می شوند.

برگزاری نشست نقد کتاب (مانند کتاب سه نگاه در دو جلسه، کتاب امین زبان و ادب فارسی، برگزاری جلسات نقد و خاطره در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سمینارهای چندگانه در حوزه تعهد و هنر، فلسفه ادبیات، تاریخ نگاری) از جمله فعالیت‌های گروه ادبیات اندیشه در طول چند ماه گذشته بوده است. این نشست‌ها و تعامل‌ها با دیگر نهادهای ادبی ادامه خواهد یافت. انشاءالله.

چه میزان از برنامه های سال ۱۳۹۷ گروه تحقق یافته است؟

خوشبختانه در سال ۱۳۹۷ برگزاری بیست و سه جلسه نقد ادبیات داستانی دفاع مقدس در دهه ۶۰ برگزار شد و درکنار آن نقد کتاب، نشست‌های علمی و تعامل با بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس (برگزاری سه جلسه مشترک)، ره آوردهای بسیار خوبی همراه داشت. در مجموع گروه موفق بوده است. ولی برخی از کارهای موظفی به سال ۱۳۹۸ موکول شد که درسال ۱۳۹۸ (نیمه نخست سال) عمده آثار موظفی دریافت شده است.

تاکنون چه آثاری از گروه به چاپ رسیده است؟

در سال ۱۳۹۷، کتاب مانایی و میرایی از جناب دکتر احمد شاکری به چاپ رسیده است. چاپ کتاب قلم‌های قدبلند از دکتر محمدرضا سنگری نیز در سال ۱۳۹۷ است.

چه تحقیقاتی در گروه در دست اجرا است؟

جلد دوم فلسفه فیلم از دکتر احمدرضا معتمدی در دست تالیف است. کتاب دشمن شناسی دفتر دوم از آقای دکتر احمد شاکری نیز در آستانه تالیف و تکمیل است. فلسفه ادبیات (مجموعه مقاله) توسط حجت‌الاسلام مهدی جهان بیش از ۶۰ درصد پیشرفت تالیف داشته است و نیز کتاب تعهد و هنر ایشان نیز در حال تکمیل است. رساله دکتری دانشجویان گروه ادبیات اندیشه پس از بازنگری و اصلاحات که در جلسه دفاع مطرح شده است، برای چاپ آماده خواهد شد. چاپ این رساله‌ها نیز جزء برنامه های ۱۳۹۸ قلمداد می شود.

چه نشست یا همایش‌هایی برای برگزاری توسط گروه تدارک دیده شده است؟

در گروه تا کنون (مردادماه ۱۳۹۸) جز بررسی ادبیات داستانی دهه هفتاد که ۵ جلسه برگزار شده است، نشست‌های زیر نیز صورت گرفته است.

  • نشست سه نگاه (نقد کتاب سه نگاه با حضور نویسنده)
  • کرسی ترویجی با محور بحث روایت، خاطره، تاریخ
  • خاطره پژوهی با حضور حمید حسام، گلعلی بابایی، محمدرضا سنگری ( همکاری مشترک پژوهشگاه و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس)
  • نشست تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در جمع بسیج اساتید دانشگاه قزوین
  • نشست زبان و ادبیات فارسی (با محوربررسی کتاب امین زبان و ادب فارسی)
  • نشست تقی زاده ها (بررسی آثار جلال) با همکاری گروه غرب‌شناسی

میزان همکاری شما با گروه های علمی پژوهشگاه به چه صورت است؟

نخستین نشست مشترک (باهمکاری گروه غرب شناسی) و با عنوان تقی زاده و جلال آل احمد (محور کتاب غرب زدگی)، برگزار شده است. در تداوم این راه با دیگر گروه‌ها برنامه‌های مشترکی خواهیم داشت.

آیا برنامه‌ای برای برگزاری نشست‌های مشترک با مراکز پژوهشی دیگر در نظر گرفته‌اید؟

خوشبختانه در ادامه تجربه‌های همکاری با دیگر نهادها (بنیاد حفظ آثار و …)، برنامه‌های مشترک بررسی خاطره نگاشته‌ها با موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز تعامل با موسسه شهرستان ادب و نشست‌های مشترک با حوزه هنری (دفتر ادبیات مقاومت) در برنامه‌های سال ۱۳۹۸ تعبیه شده است.

 شما چه راهکارهایی برای شناسایی و نفوذ بیشترآثار گروه مربوطه در بین مخاطبان خود اندیشیده اید؟

در طول سال گذشته و در نیمه اول سال ۱۳۹۸ برخی آثار گروه ادبیات اندیشه در اختیار دانشگاه‌ها قرارگرفت. در کلاس‌های درس استادان نیز کتاب‌های پژوهشگاه مطرح شد. با معرفی آثار پژوهشگاه (آثار گروه ادبیات اندیشه) خوشبختانه در پایان نامه‌ها و رساله‌های دکتری ارجاع به این آثار چشم نواز شده است.

در انتها، مهمترین دغدغه شما به عنوان مدیر گروه ادبیات اندیشه چیست؟

جز دغدغه‌ی بزرگ و مهم همپایی و همراهی با مسائل مستحدثه و حضور در اکنون، مشکل همیشگی فقر و فقد هزینه‌ها امکان استفاده از نیروها و تداوم و استمرار برنامه‌ها را کُند یا سلب می‌کند.