گروه اقتصاد

 

______________________________________________________________________

 

 یاد و خاطر مرحوم حجت الاسلام استاد سیدعباس موسویان عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه را گرامی میداریم