آیت‌الله العظمی جوادی آملی: فلسفه حاصل عقل نظری است و این پایۀ تعریف فلسفۀ...

به همت گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ‌همزمان با روز جهانی فلسفه، همایش ملی فلسفه عرفان، ‌با حضور اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی و‌ با پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شهر مقدس قم برگزار شد.

همایش ملی فلسفه عرفان برگزار می‌شود

همایش ملی فلسفه عرفان توسط گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به مناسبت روز جهانی فلسفه و با پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی روز پنجشنبه مورخ 2 آذرماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

کنگره پاسداشت منزلت علمی و خدمات انقلابی آقامصطفی خمینی(ره) برگزار شد

کنگره پاسداشت منزلت علمی و خدمات انقلابی آیت الله شهید مصطفی خمینی(ره) با برگزاری نشست افتتاحیه در دانشگاه تهران و نشست اختتامیه در مدرسه دارالشفا شهر مقدس قم و با حضور حداکثری علما و اساتید حوزه و دانشگاه، به کار خود پایان داد.

کنگره پاسداشت منزلت علمی و خدمات انقلابی آیت الله شهید مصطفی خمینی(ره) برگزار شد

کنگره پاسداشت منزلت علمی و خدمات انقلابی آیت الله شهید مصطفی خمینی(ره) با برگزاری نشست افتتاحیه در دانشگاه تهران و نشست اختتامیه در مدرسه دارالشفا شهر مقدس قم و با حضور حداکثری علما و اساتید حوزه و دانشگاه، به کار خود پایان داد.

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد تا هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در بهار سال آینده برگزار نماید.