نشست مشترک مدیرحوزه‌های علمیه سراسرکشور و ریاست پژوهشگاه برگزار شد

نشست مشترک مدیریت محترم حوزه‌های علمیه سراسرکشور و ریاست محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی جهت بررسی زمینه‌های تعامل و همکاری دو جانبه برگزار شد.

اولین روز همایش علمی استقلال و ارزش‌های جهانی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

اولین روز از همایش«استقلال و ارزش‌های جهانی» امروز شنبه مورخ ۲۸ بهمن ماه جاری، به همت کانون اندیشه جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

احمدی: فرهنگ؛ هویتِ سیاست است

کرسی ترویجی "رابطه فرهنگ و سیاست در عصر صفویه" روز چهارشنبه مورخ ۲۵ بهمن‌ماه جاری، با ارائه دکتر حسین احمدی برگزار شد.

کرسی علمی ـ ترویجی مبانی تاریخمندانگاری قرآن و تحلیل و نقد مبانی وحی‌شناسی آن...

کرسی علمی ـ ترویجی "مبانی تاریخمندانگاری قرآن و تحلیل و نقد مبانی وحی شناسی آن"، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

درس گفتار نقد مبانی تاریخمندی قرآن با ارائه دکتر محمد عرب صالحی برگزار شد

درس گفتار نقد مبانی تاریخمندی قرآن از سلسله درس گفتارهای قطب علمی فلسفه دین با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با حضور و ارائه دکتر محمد عرب صالحی در قم برگزار شد.