چاپ ششم کتاب بازتاب جهانی انقلاب اسلامی منتشر شد

کتاب "بازتاب جهانی انقلاب اسلامی" اثر دکتر منوچهر محمدی، محقق گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه تجدید چاپ شد.

چاپ دوم کتاب نهیلیسم ابسورد منتشر شد

چاپ دوم کتاب "نهیلیسم ابسورد" در ادبیات داستانی غرب اثر آقای دکتر شهریار زرشناس به زیور چاپ آراسته شد.

کتاب عرفان‌واره‌ها: تبارشناسی و نقد مبانی فکری منتشر شد

تبارشناسی و نقد مبانی فکری، عرفان و دفاعیه ها، موضوعاتی هستند که در کتاب عرفان واره ها: تبارشناسی و نقد مبانی فکری اثر مسلم گریوانی به آن پرداخته شده است.

کتاب “نظریه‌های روابط بین‌الملل” منتشر شد

کتاب "نظریه‌های روابط بین‌الملل" درآمدی بر روابط بین‌الملل متعالیه، به قلم آقای محمد ستوده در گروه سیاست پژوهشگاه به چاپ رسید.

کتاب “مکتب تأویلی و گفتمان وحی” منتشر شد

کتاب "مکتب تأویلی و گفتمان وحی" واکاوی آرای قرآن‌شناختی نصر حامد ابوزید، به قلم آقای میثم توکلی بینا در گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشگاه به چاپ رسید.