هیچ انقلابی نمی‌تواند در مدت کوتاه به همه آرمان‌ها و اهداف خود برسد

کتاب «سنجش میزان دستیابی به اهداف و آرمان‌های انقلاب» به زودی توسط مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «سنجش میزان دستیابی به اهداف و آرمان‌های انقلاب» به زودی به قلم محسن ردادی و لیلا بوستانی توسط مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه منتشر خواهد شد. در همین زمینه گفت و گوی کوتاهی با سرکار خانم خانم لیلا بوستانی نویسنده کتاب انجام داده‌ایم که در ادامه مطلب، از منظرتان عبور خواهد کرد:

 

محور اصلی کتاب شما چیست؟

محور اصلی کتاب بررسی آرمان‌های انقلاب اسلامی و میزان دستیابی به آنهاست. اینکه ببنیم نسبت به آرمان‌ها در کجای راه ایستاده‌ایم؟ تا چه میزان در مسیر اصلی طی طریق کرده‌ایم و در کجای راه از آرمان‌ها منحرف شده‌ایم.

 

این کتاب قرار است به چه سؤالاتی از مخاطب جوان پاسخ دهد؟

هیچ انقلابی نمی‌تواند در مدت کوتاهی به همه آرمان‌ها و اهداف خود دست یابد. بنابراین بحث موانع و آسیب‌ها مطرح می‌شود. در اینجا باید مجموعه متغیرهایی را مورد بررسی قرار داد که مانع از دستیابی به آرمان‌ها شده‌اند تا از راه انصاف خارج نشویم و جوانان با اشراف به کلیه عوامل بتوانند ناکامی در دستیابی به آرمان‌ها را تحلیل کنند.

 

اهمیت موضوع کتاب در زمانه حاضر چیست؟

اکنون که به دهه چهارم انقلاب اسلامی رسیده‌ایم، بحث‌هایی در مورد موضوعات کلان اقتصادی- سیاسی و فرهنگی شکل گرفته است و رویکردهای متفاوتی نسبت به آن در کارنامه جمهوری اسلامی وجود دارد. این مسئله بویژه نزد نسل جوان مطرح است چراکه آنها فقط دوران پس از انقلاب را تجربه کرده‌اند و تنها منبع مقایسه شان با قبل از انقلاب آن چیزی است که شنیده‌اند. این درحالیست که آنها به شدت مورد هجمه تبلیغات منفی علیه انقلاب هستند.

غرب پس از ناکامی در جنگ تحمیلی، نبرد با انقلاب را به عرصه رسانه و اقتصاد برده است. هر روز فشارهای اقتصادی بیشتری را از طریق تحریم‌ها بر کشور تحمیل می‌کند و همزمان جنگ نرم رسانه‌ای با هدف گسترش نارضایتی، نگاه جامعه را نسبت به انقلاب و نظام حاکم منفی تر و امید آنها را به بهبود اوضاع ناامید می‌کنند. از سوی دیگر رفتار غیر انقلابی مسئولین باور جوانان را در رسیدن به آرمان‌های انقلاب تضعیف می‌کند.

تألیف این کتاب در این شرایط از این منظر حائز اهمیت است که در مرحله اول در ضمن بازخوانی آرمان‌های انقلاب از دل شعارها توضیحاتی در باب زمینه اجتماعی حاکم در زمان حکومت پهلوی می‌دهد. سپس با شرح امکانات موانع پیش رو نشان می‌دهد که نسبت به آرمان‌ها در کجای نقشه راه ایستاده‌ایم و با مقایسه وضع موجود با وضع سابق میزان توفیق انقلاب را در نسبت با آرمان‌ها ارزیابی کنیم.

هیچ انقلابی نمی‌تواند در مدت کوتاهی به همه آرمان‌ها و اهداف خود دست یابد. بنابراین بحث موانع و آسیب‌ها مطرح می‌شود. در اینجا باید مجموعه متغیرهایی را مورد بررسی قرار داد که مانع از دستیابی به آرمان‌ها شده‌اند تا از راه انصاف خارج نشویم و جوانان با اشراف به کلیه عوامل بتوانند ناکامی در دستیابی به آرمان‌ها را تحلیل کنند.

چرا به سراغ سوژه اصلی کتاب رفتید؟

تا  امروز چنرین تحقیق ارزشمند در رابطه به آرمان‌های انقلاب صورت گرفته است. آنچه مطالعه دوباره دستیابی به آرمان‌های انقلاب را جذاب می‌کرد، رویکرد روشی این پژوهش است. به این معنا که در مطالعه حاضر تنها منبع استخراج آرمان‌های انقلاب آن چیزی است که مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زدند. به اضافه اینکه با استفاده از روش تحلیل ارزشیابی سطح تمایل مردم به هریک از آرمان‌ها محاسبه شده و از این طریق امکان مقایسه فراهم شده است.

 

سیر منطقی مباحث کتاب چگونه است؟

فصل اول کتاب با عنوان “چه می‌خواستیم” به تحلیل محتوا و استخراج اهداف انقلاب می‌پردازد. همانطور که ذکر کردیم در حین تفصیل هر یک از آرمان‌ها بطور ضمنی به شرایطی که موجب زایش این مطالبات شد می‌پردازیم.

در فصل دوم کتاب در دو بخش  امکانات و موانع رسیدن به آرمان‌ها را شرح می‌دهیم. این قسمت کتاب از آنجا حائز اهمیت است که جوانان را برای قضاوت دستیابی به اهداف انقلاب به واقع گرایی و انصاف نزدیک می‌کند.

در فصل سوم با عنوان”چه داریم” به تحلیل وآسیب شناسی وضعیت موجود در نسبت به آرمان‌های انقلاب می‌پردازیم.