اعضای هیات علمی

اقتصاد اسلامی 

احمدعلی یوسفی

علی‌اصغر هادوی‌نیا

ناصر جهانیان

سید‌محسن میرمعزی

سید‌عباس موسویان

فقه و حقوق اسلامی

غلامرضا‌ پیوندی

فرج‌الله هدایت‌نیا

حسینعلی‌ بای

علی‌ محمدی‌جورکوپه

محمود حکمت‌نیا

ابوالقاسم علیدوست

سیاست

سیدسجاد ایزدهی

عبدالوهاب فرانی

مسعود عبدالحسین پورفرد

سید کاظم سیدباقری

محسن مهاجرنیا

محمد ملک‌زاده

اخلاق اسلامی

محمد جداری عالی

امیر غنوی

محمد‌رضا جباران

مدیریت اسلامی 

علی آقا‌پیروز

حسین بابایی مجرد

فلسفه

ابوالحسن غفاری

عبدالحسن خسروپناه

حسین عشاقی

مسعود اسماعیلی

محمدعلی اردستانی

حسین رمضانی حسین‌آبادی

کلام و دین‌پژوهی 

قاسم ترخان

محمدباقر پورامینی

قاسم اخوان نبوی

محمد‌صفر جبرئیلی

محمدحسن قدر‌دان قراملکی

محمد‌تقی سهرابی‌فر

محمد کاشی‌زاده

معرفت‌شناسی 

مهدی عباس‌زاده

علیرضا قائمی‌نیا

ابراهیم دادجو

عرفان

بهرام دلبر

حسین روحانی‌نژاد

علی فضلی

محمد‌جواد رودگر

علوم انسانی قرآنی

محمدعلی اسدی‌نسب

سعید داوودی

محمدحسن جواهری

محمد عابدی

سیدحسین فخر زارع

منطق فهم دین

رمضان علی‌تبار

علی‌اکبر‌ رشاد

حمیدرضا شاکرین

محمد عرب‌صالحی

عبدالحمید واسطی

مسعود فیاضی

تاریخ و تمدن

غلامحسین محرمی

فرهنگ‌پژوهی 

علی ذوعلم

مهدی جمشیدی

فرشاد مهدی‌پور

ادبیات اندیشه

احمدرضا معتمدی

احمد شاکری

 مطالعات انقلاب اسلامی 

محمود مهام

محسن ردادی

غرب‌شناسی

مرتضی روحانی

دانشنامه نگاری دینی

حجت‌الله فتحی

غلامحسین زینلی

محمد حسنی