رعایت حریم مقامات و مسؤولان نظام مورد تاکید جدی رهبر معظم انقلاب است

به گزارش اداره روابط عمومی، آیت الله علی اکبر رشاد رییس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدای درس خارج پنج شنبه گفت: افتراء غیر از انتقاد است، انتقاد حق هرکسی است اما هیچکس حق افتراء بستن به غیر را ندارد حتی اگر طرف انتقاد منتقد کافر و منافق باشد، شرعا افتراء بستن به اهل کفر و اصحاب نفاق هم حرام است.
نباید انتقاد با انتقام خلط شود، و نقد از نفی، ماهیتا و غایتا متفاوت است، غرض از نقد و انتقاد اصلاح و نهی از منکر است.
آیت الله رشاد تصریح داشت: رعایت حریم مقامات و مسؤولان نظام مورد تاکید جدی رهبر معظم انقلاب دام ظله است و باید بجد هم رعایت شود، البته این بدان معنا نیست که مسؤولان هر کاری بکنند از مصونیت بی حد و حصر برخوردارند.
ما طلبه ها بیش از سایر اقشار باید پایبند منطق و اخلاق نقد و امر به معروف و نهی از منکر باشیم، طرح مطالب ناصواب و به شیوه ناصواب تر قبیح مضاعف است.
وی افزود: صدا و سیما باید با تدابیر شایسته و تدوین شیوه نامه های مناسب و توجیه افرادی که این تریبون ملی را در اختیار آنها قرار می دهد، از وقوع موارد دور از منطق و اخلاق در برنامه های خود پیشگیری نماید تا هر از چندی شاهد رخدادهای دور از منطق و اخلاق و موازین شرعی در برنامه نباشیم.

لازم بذکر است صحبت های اخیر خارج از عرف اخلاقی و علمی یکی از میهمانان برنامه تلویزیونی «زاویه» موجب اعتراض به حقِّ اهالی اندیشه و فرهنگ شده است.