نشست علمی عوامل گرایش به فرق انحرافی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «عوامل گرایش به فرق انحرافی» با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدصفر جبرئیلی عضو هیات علمی گروه کلام پژوهشگاه، در اختتامیه جشنواره علمی- پژوهشی اساتید و همایش فرق انحرافی و جریان های انحرافی نوظهور بصورت مجازی برگزار شد.

دکتر جبرئیلی در ابتدای این نشست گفت: اقتضای ویژگی انسان مختار این است که حق انتخاب و آزادی در پذیرش اعتقادات و گرایش های فکری دارد و معرفت امری اکتسابی است. لذا احتمال انحراف در فرد وجود دارد. ایشان اولین عامل انحراف را، عامل روانی و نفسانی دانست و گفت: این عامل در حوزه‌ی مخاطب و جریان های انحرافی می باشد.

در حوزه‌ی انحراف مخاطب مخاطب بدین صورت است که چون انسان خلأ معنوی دارد و از طرفی معنویت گرا نیز می باشد و نمی داند که از کجا معنویت را بیابد، باعث گرایش او به فرقه می گردد. و همچنین بن بست ها و شکست های زندگی، توقع حل مشکلات از راه های غیر متعارف، احساس ناکارآمدی و شیوه های سنتی از عواملی هستند که در مخاطب تأثیر گذار است و در حوزه‌ی جریان های انحرافی، نو بودن جریان ها، قابلیت جمع داده ها با گرایش به نفسانیات و شهوات مخاطب، موجب گرایش افراد به فرقه می شود. دومین عامل گرایش عامل معرفتی است که در حوزه‌ی مخاطب، تنوع مطالبات و سطحی نگری باعث انحراف می گردد. در حوزه‌ی متولیان، چون کج سلیقی و آشنا نبودن با ضرورت های مخاطب وجود دارد سبب گرایش به فرقه ها می شود.

استاد جبرئیلی در ادامه چنین بیان داشتند: سومین عامل گرایش به فرقه ها را، عامل اجتماعی دانست و اشاره نمود: تکثر، تعدد و تنوع در مرجعیت، تغییر در مرجعیت، گسترش فضای مجازی، تعصبات، ناتوانی رسانه های عمومی، اعتماد خانواده ها به رسانه ها و مراکز آموزشی عامل انحراف می باشند. ایشان عامل چهارم را، عامل سیاسی دانست و گفت: در حوزه‌ی داخلی مخالفت افراد با نظام حاکم بر جامعه، منازعات جریان های سیاسی و در حوزه‌ی خارجی، استعمار و دشمنان خارجی و مذهبی نقش بسیار مهمی در انحراف دارند.

در خاتمه تاکید کردند: چهار عامل ذکر شده نقش بسیار مهمی در انحراف افراد و گرایش آنان به سوی فرق دارد و برای اینکه در دام آسیب ها گرفتار نشویم باید خود را با صلاح دانش مجهز نماییم و با استفاده از آموزه های قرآنی و روایی به دنبال حل مشکلات باشیم تا به فلاح و سعادت رهنمون گردیم.