انسان در زندگی اجتماعی ناچار به روابط با همنوعان خود است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «همسران؛روابط و ضوابط»(از مجموعه دفاتر زن و خانواده) به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه برای نخستین بار توسط گروه نظام ها و مطالعات انقلاب اسلامی مرکز پژوهش‌های جوان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد. در همین زمینه گفت و گوی کوتاهی با نویسنده کتاب جناب آقای حسام رضایی انجام داده‌ایم که در ادامه از منظرتان عبور خواهد کرد:

اثر شما به تازگی منتشر شده است ؛ برخی ویژگی‌های این کتاب را برایمان بیان کنید.
انسان در معنای عام خود، در زندگی اجتماعی ناچار به روابط با همنوعان خود می باشد و این جبری است که ویژگی اجتماعی بودنش آنرا حاصل می کند. بنابراین انسانها بی تردید، خواسته یا ناخواسته، همواره درگیر کشمکش و تعامل و تقابل با این جبر خدادادی هستند. اما نکته اینجاست که ایدئولوژی آن چیست؟ روابط اجتماعی که انسانها در زندگی اجتماعی خود با آنها درگیر هستند به عبارتی، همان جبر، در چه چارچوبی تعریف می شود. عده ای در تعریف آن، ‌ایدئولوژی روابط آزاد را تعریف می کنند و عده ای هم آنرا محدود در رابطه با هم جنسان خلاصه می کنند. به نظر می رسد منطقی ترین نگاه در این مورد، نگاه حقوقی به مساله باشد. این تحقیق سعی می کند بی طرفانه مساله را از حیث حقوقی مورد بررسی قرار دهد.

با توجه به مخاطب هدف: ضرورت و اهمیت موضوع را چگونه بیان می کنید؟
این کتاب یکی از مجموعه دفاتر زن و خانواده است که در قالب چند دفتر می¬کوشد تا مسائل مختلف مربوط به زنان را در عرصه-های مختلف اجتماعی،‌ خانوادگی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی بر مبنای اندیشه واحکام اسلامی مورد بررسی قرار داده و با رفع شبهات موجود، دریچه¬ای نو و جهت¬دهنده¬ را برای جوانان پرسشگر و دانشجویان کاوشگر میهن اسلامی¬مان بگشاید. بی تردید این موضوع نیازمند مقدمه و موخره است و لذا این موضوع در کنار سایر موضوعات می تواند هدف غایی و نتیجه تام این مجموعه را حاصل کند؛ اما در عین حال تک تک این موضوعات نیز بصورت جزئی می توانند جوابگویی برخی شبهات موجود در محافل دانشجویی و طلاب باشند.

رویکرد شما در این کتاب چیست؟
فصل نخست این کتاب ضمن تبیین تفاوت های فیزیولوژیکی و رفتاری زن ومرد، نحوه تعامل آن دو را در قالب زناشویی بررسی کرده و پس از پرداختن به شیوه های روابط زن و مرد و تبیین جایگاه زن به عنوان همسر در خانواده، ارتباط زن و مرد را در عرصه های مختلف با رویکرد اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. فصل دوم نیز پس از تبیین رویکرد اسلام به روابط زن و مرد، ضوابط ارتباط آن دو را بررسی کرده، و با پرداختن به احکام روابط نامشروع در زن و مرد، نحوه تعامل آنها را با رویکرد فقهی-حقوقی مورد بررسی قرار می دهد.
ویژگی شاخص و مزیت¬های نسبی این اثر را چگونه ارزیابی می کنید؟
امروزه با یک سرچ ساده، منابع متعددی در هر مساله پیشنهاد می شود؛ اما آنچه امروزه به مذاق مخاطب-خصوصا مخاطبان کانون اندیشه جوان- می نشیند، گویایی سخن و شیوایی قلم است، در عین تلخیص و گزیده گویی. در این تحقیق سعی شده از مقدمات مساله بکاهیم و به سرعت به اصل موضوع و پاسخ به شبهات و مسائل مربوط به موضوع – از حیث کلیات ذاتی- بپردازیم و در حواشی و کلیات عرضی مربوط به مساله هم به ارجاع و معرفی منابع دسته اول بسنده کنیم.

به عنوان آخرین سوال اکتفا می‌کنم به اینکه با توجه به مزیتهای موجود یاد شده، گمانه‌زنی و پیش‌بینی اجمالی‌تان از میزان استقبال مخاطبان عام این کتاب و مخاطب خاص مرکز پژوهش‌های جوان (جوانان )چیست؟

همانطور که عرض کردم، با توجه به تعدد منابع، شناسایی منابع برای مخاطبان سخت است و لذا آنچه می تواند مخاطب را در نیل به مقصودشان یاری کند، معرفی درست منابع است. مخاطب باید آنچه را که از کتاب انتظار دارد،‌در کتاب لمس کند،‌و الا نه انرا می خرد و نه آنرا به دیگران پیشنهاد می کند. بنابراین در درجه اول نویسنده باید با ذائقه مخاطب آشنا بوده و محتوا را به تناسب ذائقه او عرضه کند، و در درجه دوم کتاب باید به مخاطب معرفی و عرضه شود. به نظر می رسد که این تحقیق در تحقق نکته اول تا حدی موفق بوده و ان شاءالله با تحقق نکته دوم، شاهد استقبال مخاطبان باشیم که اگر نبودیم بی تردید مشکل طرف ما خواهد بود.