کتاب “پیشرفت عدالت محور”

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب “پیشرفت عدالت محور” به سعی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه منتشر شد.

نام گذاری دهه چهارم انقلاب از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به عنوان ((دهه پیشرفت و عدالت)) و ضرورت انجام مطالعات پژوهشی برای بررسی و تحلیل عرصه ها، راهبردها و استلزام های دستیابی به این هدف، زمینه تدوین طرحی را فراهم کرد که از طریق نگارش مقالات پژوهشی توسط صاحب نظران هر موضوع در چارچوب مشترکی، بتواند به این مهم کمک کند.

این طرح در شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه تصویب شد و محقق محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم مدیریت علمی و تدوین این مجموعه را بر عهده گرفت.

وی علاوه بر طراحی چارچوب علمی تحقیق،  هماهنگی با مولفان محترم مقالات و جمع بندی نظرات ارزیابان و تبادل نظر با مولفان محترم برای تکمیل و ویرایش مقالات علمی اثر را نیز بر عهده داشت و همچنین در پایان نگاهی تکمیلی به مقالات و اشاره به نقطه نظراتی تکمیلی که ناشی از نقد یا نظر ارزیابان محترم بوده، به این مجموعه افزوده است .

مدیر علمی اثر، در مقدمه برخی اهداف این مجموعه را به شرح زیر آورده است:

1.پیشرفت، فرآیندی فراگیر، مستمر و جامع است که تنها به جنبه های معیشتی و اقتصادی محدود نمی شود و ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را ذیل شمول خود قرار می دهد.

2.مبانی نظری پیشرفت براساس دیدگاه اسلامی با مبانی و پیش فرض های نظری دیدگاه های غربی و لیبرالیستی درباره توسعه کاملا متفاوت است و این تفاوت مبانی باید در شاخص ها و راهبردها مد نظر قرار گیرد.

3.پیشرفت در هر عرصه ای از ابعاد زندگی اجتماعی با پیشرفت در سایر عرصه ها کاملا مرتبط است و در مطالعات پژوهشی و علمی، سیاست ها و برنامه ها، نمی توان این ارتباط را نادیده گرفت.

همچنین در این طرح، موضوعات زیر برای مجموعه مقالات جامعی که بتوانند هدف طرح را محقق کند، پیش بینی شده که به دودسته تقسیم می شوند:

دسته  نخست: موضوعاتی که مباحث دهه پیشرفت و عدالت را مدنظر قرار داده و دسته دوم: موضوعاتی که هریک عرصه ای خاص از پیشرفت را پوشش می دهد.

این کتاب شامل دو بخش اصلی و یک بخش به عنوان خاتمه، به شرح زیر است:

اول: مباحث کلی درباره ی دهه ی پیشرفت و عدالت؛

دوم: شاخص ها، راهبردها‌ و الزامات دهه پیشرفت و عدالت در عرصه های مختلف؛

بخش پایانی با عنوان خاتمه که نگاهی کلی به راهبردها و الزام ها با مروری بر مقالات در خصوص پیشرفت و عدالت دارد. 

این اثر که حاصل تحقیق محقق محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علی ذوعلم می باشد، درگروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سامان یافته است. ارزیابی علمی این اثر را آقایان منوچهر محمدی،محمد شفیعی فر، جواد منصوری، احمد توکلی ، مرتضی نبوی، حسن بنیانیان، فیروز رازنهان، سید احمد زرهانی، ناصر جهانیان، حسین سوزنچی، علی ذوعلم و سید حسین میرمعزی، عهده دار بودند.

گفتنی است کتاب “پیشرفت عدالت محور”به کوشش حجت الاسلام و المسلمین آقای علی ذوعلمبا قیمت 27000 تومان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.orgمراجعه کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید