کتاب “نفس و روح، در فلسفه اسلامی و آیات و روایات”

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “”نفس و روح، در فلسفه اسلامی و آیات و روایات” توسط حجت الاسلام و المسلمین حسن معلمی محقق گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه سامان یافته است.

بررسی نفس و روح در فلسفه و آیات و روایات کاری است که به صورت یک‌ جا و منسجم صورت نگرفته است در صورتی که لازم و ضروری است؛ زیرا در پرتو آیات و روایات نقاط قوت و ضعف کار فلسفی در باب نفس روشن و تکمیل می‌گردد و با استفاده از نگاه عقلی به نفس و روح، تفسیر آیات و روایات دقیق ‌تر و عمیق‌ تر صورت می ‌گیرد. در این کتاب روش بحث ترکیبی است از روش نقلی در باب روایات و عقلی در باب مطالب فلسفی و از تحلیلی عقلی در جمع‌ بندی مطالب استفاده شده و روش جمع ‌آوری اطلاعات نیز کتابخانه ‌ای است.

کتاب “نفس و روح” در فلسفه اسلامی و آیات و روایات به تازگی راهی بازار فروش شده و شامل چهار فصل به شرح زیر است:

فصل اول:حقیقت نفس در فلسفه اسلامی و آیات و روایات

فصل دوم:تجرد، حرکت و تکامل و اقسام و قوا و درجات نفس در فلسفه و آیات و روایات

 فصل سوم: حدوث نفس در فلسفه و آیات و روایات

فصل چهارم:نفس و معاد در فلسفه و آیات و روایات

معلمی در بخشی از مقدمه کتاب خود، چنین می نویسد:

بین معرفت نفس و شناخت علمی و فلسفی نفس به یک معنا می‌توان تفاوت قائل شد، بدین معنا که معرفت نفس یک علم حضوری و شهودی و شخصی است و اگر حقیقت نفس آنگونه که هست (یعنی مظهر تجلی اسماء و صفات حق از یک طرف و عین تعلق و ربط به حضرت حق از طرف دیگر) به علم حضوری و شهودی معلوم شود در همان مرتبه و حتی قبل از آن خداوند سبحان مشاهده می‌گردد و این علم غیر از معرفت و علم حصولی نسبت به نفس است که از راه آثار و خواص و صفات واعراض صورت می‌گیرد.

علمی که بیشترین تأثیر را در شناخت حق دارد علم حضوری است نه علم حصولی، ولی شناخت فلسفی و علمی نفس نیز استعداد و قابلیت مقدمه بودن برای شناخت حق و اسماء و صفات حق را دارد؛ یعنی برای انسان مستعد و ساعی برای رسیدن به حق و حقیقت و بالاترین حقیقتها که حضرت حق است، موثر و مفید و یکی از باارزش‌ترین معرفت‌های حصولی است.

گفتنی است کتاب “نفس و روح” در فلسفه اسلامی و آیات و روایات اثر حجت الاسلام و المسلمین حسن معلمی ، با قیمت  ۳۸۰۰۰  تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید