کتاب “معنویت و قدرت سیاسی” به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “معنویت و قدرت سیاسی”چهل و یکمین کتاب گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه است که توسط آقای ولی محمد احمدوند به چاپ رسید.

این کتاب تلاشی است برای تحلیل مجموعه عوامل و عناصری که می‌توانند به تشکیل، تحکیم و تلطیف قدرت سیاسی منجر شوند. به زعم این کتاب می‌توان قدرت سیاسی را به مثابه گفتمانی انگاشت که قسمت عمده‌ای از عناصر آن را مقولات معنوی تشکیل می‌دهد. معنویتی که منحصر به دنیای ماقبل مدرن نیست بلکه می‌تواند در روح و روان دنیای پرتحول و تکنولوژیک معاصر جاری باشد و البته نیاز به معنویت در عصر حاضر پیش از هر زمانی احساس می‌شود. قدر مسلم تراکم و تلایم معنویت و عقلانیت نه فقط در عرصه سیاست که در همه ساحات حیات بشری می‌تواند جامعه‌ای آرمانی رقم بزند، جامعه‌ای که در استقلال هر یک از این دو رکن مجال تعالی نمی‌یابد. این کتاب معنویت را در عدالت، آزادی و ایمانی مستقل از منافع می‌جوید. قدرتی به نام خدا و برای خدا.

کتاب “معنویت و قدرت سیاسی” از پنج فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: مفاهیم و چارچوب نظری

فصل دوم: رهیافت‌های موجود در تحلیل قدرت سیاسی  

فصل سوم: عوامل معنوی قدرت سیاسی  

فصل چهارم: تحلیل گفتمان و عناصر معنوی قدرت سیاسی

فصل پنجم: شرایط آسیب و زوال قدرت سیاسی معنویت بنیان

 

کتاب “معنویت و قدرت سیاسی” اثر آقای ولی محمد احمدوند، با قیمت 27،000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید