کتاب “ماهیت معرفت عرفانی” به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “ماهیت معرفت عرفانی”بیست و یکمین کتاب گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه است که توسط آقای مسعود اسماعیلی به چاپ رسید.

ماهیت معرفت عرفانی، معطوف به این مساله است که «معرفت عرفانی چه نوعی از شناخت بوده، چه مقوِّمات و مولفه‌های اصلی دارد؟». جایگاه این بحث در دانش فلسفه عرفان بوده و با مباحث فراعرفان و وجودشناسی ارتباط وثیقی دارد. زمینه اصلی خیزش چنین مباحثی در جامعه علمی ما نظریات غربی است. بنابراین این کتاب، در آغاز به دیدگاه‌های غربیان می‌پردازد و در سرانجام، نظریات استحصال شده از آثار متفکران اسلامی ارایه می‌شود. ساختار این کتاب، براساس نظریات موجود تنظیم شده است. فیلسوفان دین و عرفان در غرب در این زمینه، چند نظریه مهم ارایه نموده‌اند. کما اینکه عارفان اسلامی به ویژه ابن‌عربی و اتباع وی، و فیلسوفان اسلامی، فارابی، ابن‌سینا، شیخ اشراق و صدرالمتالهین، به این موضوع پرداخته‌اند؛ مجموع این نظریات، در هفت گروه جای می‌گیرند که در ذیلشان پانزده نظر، به تفصیل ارایه، ارزیابی، مقایسه و داوری نهایی شده‌اند و درنهایت، راه برای عرضه نظریاتی جدید، گشوده شده است.

کتاب “ماهیت معرفت عرفانی”از چهار بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: کلیات

بخش دوم: ماهیت معرفت عرفانی از دیدگاه اندیشمندان غربی

بخش سوم: ماهیت معرفت عرفانی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

بخش چهارم: مقایسه، تحلیل و ارزیابی نهایی

 

کتاب “ماهیت معرفت عرفانی”اثر آقای مسعود اسماعیلی،با قیمت 55،000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید