چاپ دوم کتاب “نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی”

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی” اثر دکتر مهدی عباس‌زاده عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه با هدف شناساندن تصویری نظام‌‌مند از معرفت‌شناسی سهروردی، اشراق و کارکرد معرفتی آن به مخاطب، تجدید چاپ شد.

مـوضـوع این کتـاب استخـراج و تبیین نظام معـرفت‌شنـاسی شـهاب‌الـدین سهـروردی(شیـخ اشراق) است. در ایـن کتـاب، کوشش شده است امکـان نظام‌منـدی ـ یا دست‌کـم ارایه تصویری نظام‌مند از معرفت‌شناسی سهروردی، مجموعا با تکیه بر مجموعه مصنفات او، شروح و تعلیقات شارحان متقدم و متاخر او و نهایتا آثار منتقدان متقدم و متاخر او، بررسی و اثبات شود. هم‌چنین نقد دیـدگـاه‌هـای معـرفـت‌شنـاخـتی سـهروردی بـه ویـژه از منـظر صدرالمتالهین و برخی از فلاسفه نوصدرایی از نظر دور نخواهد ماند، ضمن این که گاه دیدگاه‌های سهروردی شناسان یا متفکران معاصری که به آرای او نظر داشته‌اند، بررسی خواهند شد.

چاپ دوم کتاب “نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی” از ده فصل به شرح زیر سامان یافته است:

فصل اول: تصویری نظام‌مند از معرفت‌شناسی سهروردی

فصل دوم: اشراق و کارکرد معرفتـی آن

فصل سوم: تعـریف و هویت فاعل معرفت(نفس)

فصل چهارم: ابزارهای معرفت

فصل پنجم: اقسـام و مراتب معرفت

فصل ششم: مساله یقیـن

فصل هفتم: اعتبارات عقلی

فصل هشتم: نظریه تعریف

فصل نهم: تاثیر عوامل غیـرمعرفتـی بـر معـرفــت

فصل دهم: علـم الهی

 

چاپ دوم کتاب “نظام معرفت شناسی اشراقی سهروردی” نوشته دکتر مهدی عباس‌زاده، با قیمت 50،000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید