هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درنظر دارد در چارچوب نقشه راه مصوب و در تداوم کنفرانس‌های قبلی خود، هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان “از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” را در بهار سال 1397 برگزار نماید.

هدف این کنفرانس سالانه، رصد فعالیت‌های پژوهشی در زمینه موضوعی کنفرانس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور برای طراحی و تکمیل مدل بومی کشور است.

 

نتایج حاصل از این کنفرانس که با حضور بیش از پانصد نفر از شخصیت‌های علمی حوزوی و دانشگاهی برگزار خواهد شد، پس از جمع‌بندی به عنوان محصول فکری برآمده از تضارب آرای اندیشمندان جهت ارایه به مراجع بلند پایه نظام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان “از الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” و با حضور بیش از پانصد نفر از شخصیت‌های علمی حوزوی و دانشگاهی در بهار سال آینده برگزار خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید