نقد قوه شناخت تجدید چاپ شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جلد اول کتاب “نقد قوه شناخت”، تالیف حکیم آیت الله علی عابدی شاهرودی و همکار علمی، حجت الاسلام و المسلمین علی اردستانی عضو هیأت علمیگروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به چاپ دوم خود رسید. 

در معرفی این اثر ارزشمند آمده است:

و خدا جهان را بر عقل نهاد و عقل را در آغاز و انجام جهان، به راستی و پاکی و درستی نهاد و در اذهان، شناخت را بر عقل استوار گردانید، و همه قوه‌های ادراک را در ذیل عقل گنجانید تا از ترکیب عقل با قوه‌های ادراکی، قوه شناخت مستقر شد، و شناخت را در درون کائنات، به عقل اذهان سپرد و در تمامیت نظام أحسن به عقل جهان ارجاع داد تا کائنات خردمند و مسئول، از یک سو، در درون نهاد عقلی خویش به نقد و اکتشافات بپردازند و از راه نقد عقل به عقل، قوه شناخت را به کار اندازند تا عقل اذهان از حیث درون استکمال یابد و از دیگر سو، به نظام احسن در خارج اذهان راه یابند و عقل آنان مسیرهای جهان را بپیماید و عقل جهان را شناسایی کند تا در رفت و برگشت شناخت، بین عقل اذهان و عقل جهان، دانایی‌ها و داوری‌ها به سنجش گرفته شوند و سفته گردند. بر این پایه و بدین شیوه، دانایی پدید می‌آید و عقل شناختاری دانا می‌شود، نیز بر این پایه و بدین شیوه خردمندی پدید می‌آید و عقل انگیختاری که از قانون اخلاق برانگیخته می‌شود، به راهنمایی قوه اختیار می‌پردازد و سرانجام اراده را در راستای دانایی و نیکی، بی‌هیچ تحمیل دترمینیستی و بی‌هیچ جبر دینامیکی، به شیوه آزاد و مسئول تعین می‌دهد.

چاپ دوم “نقد قوه شناخت” در ده فصل به رشته تحریر درآمده است:

فصل اول: مختصات و احکام شناخت شناسی

 فصل دوم: ماهیت شناخت

فصل سوم: انقسامات شناخت

 فصل چهارم: عناصر شناخت

فصل پنجم: منطق سنجش و اکتشافات

فصل ششم: دستگاه دانش در قوه شناخت

فصل هفتم: نظریه سنجش گرانه اکتشافی شناخت

فصل هشتم: تحلیل نظریه شناخت ترانسندنتال کانت و نقد آن بر پایه نظریه سنجش گرانه اکتشافی شناخت

فصل نهم: تمایز نهادینه نظریه سنجش گرانه اکتشافی شناخت از نظریه شناخت ترانسندنتال کانت

فصل دهم: تمایز نهادینه نظریه سنجش گرانه اکتشافی شناخت از نظریه‌های فلسفه پس از کانت

 

چاپ دوم جلد اول کتاب “نقد قوه شناخت”به کوشش حجت الاسلام و المسلمین علی اردستانی، با قیمت 49،000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.ir مراجعه کنند.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید