جلد هفتم از مجموعه اخلاق الاهی با عنوان” مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی (رذائل)”

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جلد هفتم از مجموعه اخلاق الاهی با عنوان”مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی (رذائل)”مباحث استاد اخلاق حضرت آیت الله العظمی مرحوم مجتبی تهرانی (ره) منتشر شد.

مجموعه اخلاق الاهی مجموعه‏ى مباحث چندین‌ ساله‏ ى اخلاقی استاد فرهمند اخلاق حضرت آیت الله العظمی مرحوم مجتبی تهرانی (ره) است که زیر نظر آیت الله علی اکبر رشاد، ‌رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تدوین و انتشاریافته است.

جلد هفتم این مجموعه با ارزش که حاوی دروس اخلاقی حضرت آیت الله العظمی مرحوم مجتبی تهرانی (ره) است، با تدوین و تحریر حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا جباران سامان یافته و از دو بخش و در هر بخش از چندین فصل تشکیل شده است. فهرست تفصیلی این جلد از مجلد اخلاق الاهی به شرح زیر است:

بخش اول: آشنایی با غضب

فصل اول: قوه غضب

فصل دوم: فهرست فضائل و رذائل غضب

بخش دوم: رذائل قوه غضب

فصل اول: امن از مکر الهی

فصل دوم: یأس و قنوط

فصل سوم: خشم (غضب)

فصل چهارم: کینه

فصل پنجم: انتقام

فصل ششم: عجب و ادلال  

فصل هفتم: کبر و تکبر

فصل هشتم: افتخار (فخر فروشی)

فصل نهم: بغی و سرکشی

فصل دهم: تزکیه نفس

فصل یازدهم: ذلت نفس

فصل دوازدهم: کتمان حق

فصل سیزدهم: قساوت

تدوین و آماده‌ سازی مجموعه‌ی اخلاق الاهی طی پانزده مرحله صورت بسته و در هفده مجلد آماده شده است.ساختار مباحث و ترتیب مجلدات مباحث سلسله‌ی اخلاق الهی که تاکنون یازده جلد آن منتشر شده است، در نهایت به صورت زیر عرضه خواهد گشت:

جلد اول: شامل مباحث فلسفه ‌ی اخلاق و خرد.

جلد دوم: شامل مباحث قوه‌ی شهویه‌ی ۱ (شهوت‌طلبی، دنیاطلبی، جاه‌طلبی و…)

جلد سوم: مباحث قوه‌ی شهویه‌ی ۲ (زهد، غنا، قناعت، سخاوت، خیانت و…)

جلد چهارم: مباحث قوه‌ی شهویه‌ی ۳ (آفات زبان ۱ ) چاپ شده.

جلد پنجم: مباحث قوه‌ی شهویه‌ی ۴ (آفات زبان ۲) چاپ شده.

جلد ششم: مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی ۱ (شجاعت، تهور، حلم، خشم، مدارا، حسن خلق و…)

جلد هفتم: مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی ۲ (تواضع، تکبر، غرور، عجب، عصبیت و…)

جلد هشتم: آثار مشترک قوای سه گانه‌ی نفس ۱ (گناه، توبه، تقوی)

جلد نهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس ۲ (آزمایش الهی)

جلد دهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس ۳ ( صبر و شکر)

جلد یازدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس ۴ (ذکر، غفلت، نیت، اراده)

جلد دوازدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس ۵ (اخلاص، ریا، صدق، نفاق، خوف و رجا)

جلد سیزدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس ۶ (محبت، توکل، رضا، تسلیم، انس، شوق)

جلد چهاردهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس ۷ (اصول و موانع پیوندها)

جلد پانزدهم: آثار مشترک قوای سه گانه‌ی نفس ۸ (اخلاق معاشرت)

جلد شانزدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس ۹ (پیوند با اهل ایمان) چاپ شده.

جلد هفدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس ۱۰ (پیوند با معصومان) چاپ شده.

گفتنی است جلد هفتم از مجموعه اخلاق الاهی با عنوان”مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی (رذائل)”، زیر نظر آیت الله علی اکبر رشاد با قیمت ۲۵۰۰۰ تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید