برچسب: گفتمان فلسفی

گفتمان‌ فلسفی نوصدرایی

نوشتاری از آیت الله رشاد با عنوان گفتمان‌ فلسفی نوصدرایی منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی