برچسب: گروه مطالعات انقلاب اسلامی

محسن ردادی

استادیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: مطالعه دستاوردها و چالش‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی...

کرسی مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود

کرسی مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

چاپ ششم کتاب بازتاب جهانی انقلاب اسلامی منتشر شد

کتاب "بازتاب جهانی انقلاب اسلامی" اثر دکتر منوچهر محمدی، محقق گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه تجدید چاپ شد.

برآور اربعین ثانی ای یار

دکتر محسن ردادی در یادداشتی به فرارسیدن اربعین انقلاب اسلامی پرداخت.

نشست “کارآمدی انقلاب و چالش کارآمدی دولت‌ها” برگزار می‌شود

گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست "کارآمدی انقلاب و چالش کارآمدی دولت‌ها" را روز دوشنبه مورخ ۱۶ بهمن‌ماه جاری برگزار می‌نماید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی