برچسب: گروه تاریخ و تمدن

کرسی ترویجی رابطه فرهنگ و سیاست در عصر صفویه برگزار می‌شود

گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی "رابطه فرهنگ و سیاست در عصر صفویه" را روز چهارشنبه مورخ ۲۵ بهمن‌ماه جاری برگزار می‌نماید.

محرمی: تاریخ بر نقل قول مبتنی است

گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی رابطه تاریخ و کلام" را روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مهرماه جاری برگزار کرد."

کرسی ترویجی رابطه تاریخ و کلام

گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی رابطه تاریخ و کلام" را روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مهرماه جاری برگزار می‌نماید."

کتاب “تاریخ‌نگاری ایرانی” به چاپ رسید

کتاب تاریخ‌نگاری ایرانی" ترجمه آقای مهدی فرهانی منفرد به زیور چاپ آراسته شد."

دومین نشست علمی هفته دوم تمدن نوین اسلامی

گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست هدف نهایی در تمدن اسلامی" را روز چهارشنبه مورخ ۲۷ بهمن‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی