برچسب: کنگره ملی حوزه تهران

حوزه تهران از قدیمی ترین حوزه‌های علمیه شیعه در تاریخ

آیت‌الله رشاد: افتتاحیه این کنگره در بهار سال آینده، آغاز و تا زمان برگزاری اختتامیه آن پیش‌نشست‌ها و برنامه‌های مختلفی در مدارس علمیه استان برگزار خواهد شد.

کنفرانس خبری “کنگره ملی حوزه تهران”

کنفرانس خبری کنگره ملی حوزه تهران" به مناسبت دویستمین سالگرد تاسیس حوزه متاخر تهران روز دوشنبه مورخ ۹ اسفندماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌گردد."

کنفرانس خبری “کنگره ملی حوزه تهران” برگزار می‌شود

کنفرانس خبری کنگره ملی حوزه تهران" به مناسبت دویستمین سالگرد تاسیس حوزه متاخر تهران روز دوشنبه مورخ 9 اسفندماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌گردد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی