برچسب: کمیسیون مشترک برجام

تاملی بر نتایج نشست کمیسیون مشترک برجام در وین

دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی در یادداشتی به نتایج نشست کمیسیون مشترک برجام که در وین برگزار شد پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی