برچسب: کمبود آب

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، پارادایم مواجهه با موضوع آب را صورت‌بندی...

سخنرانی دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

مجلس نسبت به مالکیت آب ورود کند

سخنرانی آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

راه حل جلوگیری از کشته‌سازی در تجمع‌های اعتراض‌آمیز

یادداشتی از دکتر ردادی در خصوص اعتراضات چند روزه مردم خوزستان و همچنین راه جلوگیری از کشتار مردم شریف این استان.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی