برچسب: کرسی

روایت‌پردازی‌های استاد مطهری از حجاب

کرسی علمی ترویجی «روایت‌پردازی‌های استاد مطهری از حجاب» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی روایت‌پردازی‌های استاد مطهری از حجاب

 کرسی ترویجی «روایت‌پردازی‌های استاد مطهری از حجاب» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی برگزار می‌شود.

نمایان‌شدن شکاف‌های معرفتی در متن کنشگری عینی

کرسی علمی ترویجی «ریشه‌های همگرایی و واگرایی مطهری و شریعتی» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی تحلیل و بررسی حجیت شرعی پیام شهودی در عرفان...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه با همکاری گروه فلسفه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

انسان در ادبیات قرآنی جاودانه است

کرسی علمی ترویجی «جاودانگی انسان در قرآن و تاثیر آن در اهداف و اصول اخلاقی اسلام» توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی با همکاری گروه اخلاق پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی