برچسب: کرسی

کرسی راهکارهای ارتقای سلامت معرفت به مثابه راهکارهای نهادینه سازی رکن...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه با همکاری گروه فلسفه دانشگاه قم به صورت حضوری

کرسی علمی- ترویجی درآمدی بر نظریه مقاومت اسلامی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه

شهید سلیمانی با خونش جبهه مقاومت را بیمه کرد

همزمان با چهارمین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، کرسی آزاداندیشی (نشست علمی) ”شهید القدس و اکنونِ جهبه مقاومت” برگزار شد.

هویت به مثابه گرانیگاه پژوهش‌های اجتماعی

به مناسبت هفته پژوهش هم اندیشی علمی توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی آزاداندیشی شهید القدس و اکنونِ جهبه مقاومت

برگزاری کرسی آزاداندیشی در آستانه فرارسیدن چهارمین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی