برچسب: کرسی

کرسی طرح‌واره‌های تجدیدنظرطلبی در انقلاب اسلامی برگزار شد

کرسی ترویجی «طرح‌واره‌های تجدیدنظرطلبی در انقلاب اسلامی» با ارائه دکتر محسن ردادی و ناقدی حجت‌الاسلام علی ذوعلم و دکتر مصطفی غفاری برگزار شد.

چیستی و هستی فضای مجازی

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد

قلمروشناسی علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن

کرسی علمی- ترویجی  توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

نظریه تمثل در تفسیر متون دینی

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نظریه تمثل در تفسیر متون دینی“ توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی نظریه فهم شبکه‌‌ای متن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی