برچسب: کرسی پژوهشگاه

کرسی علمی- ترویجی الگوریتم اجتهاد برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "الگوریتم اجتهاد”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی ترویجی “تخصص گرایی پژوهش در علوم انسانی” برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ تخصص‌گرایی پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر”، توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی علمی ترویجی گونه‌های نسبی‌گرایی در هرمنوتیک فلسفی برگزار شد

کرسی علمی ترویجی "گونه‌های نسبی‌گرایی در هرمنوتیک فلسفی" با ارائه دکتر مسعود فیاضی عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی علمی چیستی اخلاق سیاسی برگزار شد

کرسی ترویجی “چیستی اخلاق سیاسی” با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی بشری‌انگاری قرآن بر اساس نگره افعال گفتاری برگزار می‌گردد

کرسی ترویجی “بشری انگاری قرآن بر اساس نگره افعال گفتاری (بررسی و نقد نگره قرآن‌شناختی مجتهدشبستری)”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار می گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی