برچسب: کرسی ترویجی

اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

کرسی ترویجی اهداف سیاست خارجی نظام اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای برگزار شد

آسیب شناسی روش پژوهش در مسائل تاریخی

گزارش محتوایی کرسی آسیب شناسی روش پژوهش در مسائل تاریخی

الگوی مناسب محاسبه وحدت لازم برای وصول به تمدن نوین اسلامی

کرسی علمی ترویجی با موضوع ”طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن اسلامی (مدیریت تعارض)“ به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی جریان متجدد و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی ترویجی با موضوع “جریان متجدد و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی