برچسب: کتاب پویه پایداری

کمری: ادبیات مقاومت درکنار ادبیات معاصر ساخته شده‌است

نشست نقد معرفت شناختی ادبیات جنگ / دفاع مقدس، با تکیه بر کتاب «پویه پایداری» روز سه‌شنبه مورخ 16 مردادماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست “نقد معرفت شناختی ادبیات جنگ / دفاع مقدس” برگزار می‌شود

گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست "نقد معرفت شناختی ادبیات جنگ / دفاع مقدس"  را روز سه‌شنبه مورخ 16 مردادماه جاری برگزار می‌کند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی