برچسب: کتاب جدید

کتاب اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام منتشر شد

معرفی تازه های نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

کتاب الحاد جدید؛ بررسی و نقد در فیزیک و زیست‌شناسی معاصر...

معرفی تازه های نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مجموعه سه جلدی اجتهاد عقل‌گرا منتشر شد

مجموعه سه جلدی اجتهاد عقل‌گرا به کوشش حجت‌الاسلام دکتر محمدحسن قدردان قراملکی در گروه کلام اسلامی و الهیات جدید پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات به زیور طبع آراسته شد.

کتاب آزمون‌های پیشاتفسیری متن منتشر شد

کتاب آزمون‌های پیشاتفسیری متن اثر دکتر محمدحسن احمدی در گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات به زیور طبع آراسته شد.

توصیف کتاب منطق علوم انسانی اسلامی (فراروش)

نوشتاری از دکتر رمضان علی تبار عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی