برچسب: کالای ایرانی

کتاب بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی منتشر شد

کتاب بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی به قلم حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی در گروه اقتصاد اسلامی منتشر شد.

تحریم اقتصادی یکی از روش‌های وادار کردن کشورهای تحریم شونده به تغییر رفتار مورد نظر کشورهای تحریم کننده یا به قصد ایجاد بی‌ثباتی در...

کرسی ترویجی بررسی فقهی اقتصادی حمایت از کالای ایرانی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی به صورت مجازی

تأمین امنیت و ثبات اقتصادی؛ مهم‌ترین هدف در حمایت از کالای...

سومین جلسه از درس‌گفتار اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی با ارائه حجت‌الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی برگزار شد.

ارائه الگوی فقهی به منظور حمایت از کالای ایرانی

نخستین جلسه از درس‌گفتار اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی با ارائه حجت‌الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی