برچسب: چهل سالگی انقلاب

نشست سیر تحول اخلاق خانواده پس از انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

پیش‌نشست بیست و یکم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه اخلاق و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی فراز و فرودهای سلفی‌پژوهی برگزار شد

نشست ”فراز و فرودهای سلفی‌پژوهی” توسط گروه سیاست و با همکاری گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

نشست دین‌شناسی تطبیقی در ۴۰ سال گذشته در ایران و افق‌های...

پیش‌نشست نوزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست مطالعات علوم انسانی اسلامی؛ کامیابی‌ها و کاستی‌ها برگزار می‌شود

پیش‌نشست شانزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

نشست علمی مروری بر فلسفه مدیریت اسلامی بعد از انقلاب برگزار...

نشست علمی با موضوع ”مروری بر فلسفه مدیریت اسلامی(بعد از انقلاب)” توسط گروه مدیریت اسلامی با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی