برچسب: پیامد ناخواسته

تحمل بار زودهنگام و پیامدهای ناخواسته

یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با موضوع تحمل بار زودهنگام و پیامدهای ناخواسته.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی