برچسب: پژوهش نافع

پژوهش نافع باید چالش را به نوآوری تبدیل کند

نشست علمی "پژوهش نافع در علوم انسانی" (شاخص‌ها، سازکارها و کاربست‌ها)؛ از سلسله‌ نشست‌های هفته پژوهش توسط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی پژوهش نافع در علوم انسانی؛ شاخص‌ها، ساز و کارها...

به مناسبت هفته پژوهش نشست علمی توسط گروه فرهنگ پژوهی و کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی