برچسب: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهژ

حجت الله فتحی

استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دریافت رزومه:CV Fathi پست الکترونیکی:  fathiamoli@yahoo.com   سوابق برخی از مسئولیت های پژوهشی 1-مدیریت پروژه تدوین...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی