برچسب: ویرایش ژن

ضرورت و اهمیت بررسی فقهی و حقوقی مسئله توالی ژنتیکی و...

نشست علمی ابعاد فقهی-حقوقی تعیین توالی ژنتیکی و ویرایش ژن در مواد غذایی توسط هوش مصنوعی برگزار شد

نشست علمی ابعاد فقهی و حقوقی تعیین توالی ژنتیکی و ویرایش...

پنجمین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری» برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی