برچسب: همگرایی

کرسی ترویجی ریشه‌های همگرایی و واگرایی مطهری و شریعتی

کرسی علمی ترویجی «ریشه‌های همگرایی و واگرایی مطهری و شریعتی» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می شود.

آیت‌الله علیدوست: کجراهه‌های انحرافی در کنار شاهراه همگرایی امت بزرگ اسلام

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در گفت‌وگویی به دفاع از بحث همگرایی پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی