برچسب: همایش ملی فلسفه دین

نشست علمی معنا داری تفکیک فلسفه دین به اسلامی و سکولار

ششمین نشست ارائه مقاله همایش فلسفه دین اسلامی با عنوان “معنا داری تفکیک فلسفه دین به اسلامی و سکولار بر اساس شاخصه‌های آن در الهیات غرب ” برگزار می‌شود.

هدف از فلسفه دین با هدف کلام متفاوت است

به همت قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه همایش ملی فلسفه دین اسلامی، امروز ۲۷ آذر به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی