برچسب: همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته

نشست تخصصی مطالعه‌ی تطبیقی دفاع ناشی از خطر توسعه علم

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی مطالعه‌ی تطبیقی دفاع ناشی از خطر توسعه علم"، روز دوشنبه مورخ ۱۸ بهمن ماه ۹۵ برگزار می‌شود."

نشست ملاحظات اخلاقی در روش‌های تولید و کاربرد حیوانات تراریخته برگزار...

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پنجمین پیش‌نشست همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته در شهر مقدس قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی