برچسب: نهاد کتابخانه های عمومی

اولین نشست تجربه‌نگاری فرهنگی برگزار شد

اولین نشست از مجموعه نشست‌های تجربه‌نگاری فرهنگی با حضور مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کل کشور در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

نشست اقتصاد سایبر برگزار می‌شود

نشست "اقتصاد سایبر" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور با حضور اساتید این حوزه برگزار خواهد شد.

نشست مدیریت سایبر برگزار شد

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های کتاب‌خوان تخصصی مطالعات فضای مجازی با عنوان «مدیریت سایبر» در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی